Sẽ có ngày anh quay lại và nắm lấy bàn tay em

Sẽ có ngày anh quay lại và nắm lấy bàn tay em
Facebook Profile Picture Users
Facebook Timeline Information
This entry was posted in Cảm hứng, Cuộc sống, Hình Ảnh, Status, Tâm Trạng, Tình Yêu. Bookmark the permalink.