1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Sẽ có ngày anh quay lại và nắm lấy bàn tay em

Posted on by Thành viên
This entry was posted in Cảm hứng, Cuộc sống, Hình Ảnh, Status, Tâm Trạng, Tình Yêu. Bookmark the permalink.

Cover ngẫu nhiên "Sẽ có ngày anh quay lại và nắm lấy bàn tay em"